Zonterapi – historia

Zonterapi är en av världens äldsta läkekonster, lika gammal som Traditionell Kinesisk Medicin (TCM), och den indiska Ayurvedan. Den har utövats i alla kulturer och alla världsdelar under många tusen år tillbaka i tiden.

Egypten zt copy I Egypten, söder om de stora pyramiderna ligger Saqqara. Där fann man i en grav tillhörande en läkare vid namn Ankmahor (2330 f.kr.) bilder och text där patienter blir behandlade med zonterapi. I en av dem lyder texten: Patienten – Gör mig inte illa! Läkaren svarar – Jag ska behandla dig så att du lovprisar mig. Denna läkare var en mycket inflytelserik person som stod närmast under kungen.

Inom japansk kultur är foten en stark symbol för andlighet och helande. Detta kommer till uttryck i Buddhas legendariska fotavtryck 697 eft. Kr. som finns inristat i en buddha figurs upphöjda fot i Yakushijitemplet (meridianlärarnas tempel i staden Nara).

Zonterapin i Europa

Redan på 1300-talet kände man till och använde en form av reflexologi i Europa. En man vid namn Harry Bond Bressler som skrivit boken Zone Therapy, skriver i boken att olika former av tryckterapi var välkänd i Centraleuropa och utövades av arbetarklassen där, samt även av dem som tog hand om kungligheternas och överklassens sjukdomar.

Vetenskapliga studier av zonterapi

De första vetenskapliga studierna av zonterapi har sina rötter i neurologiska studier som bedrevs på 1890-talet av Sir Henry Head i London. Han upptäckte år 1898 zoner på huden som blev hyperkänsliga för tryck vid sjukdom som drabbat något organ som med nervtrådar var förbundet med detta område på huden. Något som kallas för "Heads zoner" eller zoner av hyperalgesi" (dvs. sjukligt stegrad smärtförnimmelse) introducerade han efter åratal av klinisk forskning.

Länk till vetenskapliga studier om zonterapi: Klicka här

I Tyskland fanns en läkare vid namn Dr. Alfons Cornelius, kanske var han den första som använde sig av massage på reflexzonerna. År 1893 led han av en infektion, han fick då massage varje dag och upptäckte hur effektiva behandlingarna var, speciellt de som utfördes på zonerna som gjorde ont. Efter att ha begärt av sin massör, att endast massera på de punkter som gjorde ont så försvann all smärta efter 4 veckor och han var då även helt återställd efter infektionen. Han publicerade år 1902 sitt manuskript Druckpunkte, eller Pressure Points, Origin and Significanse.

I Ryssland studerade man reflexologi utifrån en psykologisk synvinkel under samma tidsperiod. Den kände Ivan Pavlov utförde flera experimentella studier, och utvecklade teorin om betingade reflexer - att det finns ett samband mellan stimulus och respons.

Zonterapins grundare

Den man som betecknas som zonterapins grundare heter Dr. William Fitzgerald, han föddes i Connecticut USA år 1872. Han började studera Dr. H. Bresslers arbete i Wien om möjligheterna att behandla organ via tryckpunkter. Dr. Fitzgerald var överläkare vid sjukhuset för öron-, näsa-, halssjukdomar i Hartford Connecticut, där fortsatte han sin forskning och prövade många av sina teorier på sina patienter.

Den moderna zonterapins moder

Dr. Fitzgeralds medhjälpare Eunice Ingham som levde mellan 1879 till 1974 är troligen den person eunicesom bidrog mest till befästandet av den moderna zonterapin. Hennes enorma forskningsarbete och hängivenhet gjorde zonterapin till en självständig behandlingsform. Hon började med att göra diagram över fötternas relation till zonerna och dess effekter på den övriga anatomin, när detta var klart utvecklade hon en karta på fötterna över hela kroppen. Hennes arbete var mycket framgångsrikt, ryktet om det spred sig vida omkring och hon borde med all rätt kallas den moderna zonterapins moder, och hon erkänns nu även som fotzonterapins grundare.

Tredimensionell zonterapi

I början av 1990-talet presenterade min lärare Henrik Hellberg sitt genuina forskningsarbete kring den nya typ av zonterapi som han kallade tredimensionell zonterapi. Den är nu vida internationellt känd efter tre världskongresser i zonterapi och allmänt accepterad som en utveckling av den gamla klassiska zonterapin. Spridningen av den börjar nu ute i Europa, för att få ut kunskapen till fler terapeuter och behövande runt om i alla länder.

 © 2015 Helhetsterapeuten ZT3D AB Besöksadress: Mariebergsgatan 20a 731 34 Köping Foto: Thomas Ljungqvist Web: NyWeb