LovfotZonterapi – när och hur ofta?

När det finns något problem med hälsan, oavsett om det ligger på det fysiska, mentala, känslomässiga eller själsliga planet kan zonterapi hjälpa, då den jobbar på alla de olika planen. Beroende på hur länge man haft dem, hur djupt de sitter, den allmänna konditionen och andra aspekter så kan ett läkningsarbete ta olika lång tid. Det kan därför vara svårt att i förväg tala om hur många behandlingar som behövs, alla är vi individer och har olika förutsättningar. Har man kroppen i normal kondition och inte har någon allvarligare eller djupare åkomma som man haft under en lång tidsperiod så brukar man oftast bli bra på mellan 6-10 behandlingar, men observera det kan ta både längre och kortare tid.

För att få den bästa läkningsprocessen bör man gå en gång i veckan till att börja med, när man sedan gått på några behandlingar och börjar känna sig stabilare kan man tona ut och gå varannan vecka. Oftast känner man dock effekt redan efter en eller två behandlingar. Man blir ofta till en början lite sämre, det handlar om förstförsämringens princip. För att en åkomma ska kunna läka ut helt och man ska kunna återfå genuin hälsa så måste de undertryckta symtomen först akutiseras, dvs. komma upp till ytan. Därefter infinner sig hälsan alltmer eftersom. Det är ganska vanligt att man efter en behandling börjar frysa, bli trött och känna sig lite kulen. Även andra symtom kan uppkomma som t.ex. ökad urinutsöndring, svettningar, känslomässiga yttringar och även välbefinnande! Det allra bästa är därför att åka hem och vila en stund efteråt, under vila och återhämtningsfasen går kroppen ner i parasympaticus och regenererar sig själv.

Det finns några undantagsfall när det rekommenderas att inte gå på zonterapi, det är t.ex. när man har feber, då febern är själva botemedlet som hjälper kroppen gå mot homeostas. Gravida rekommenderas inte heller att gå på zonterapi, observera det är i praktiken nästan helt omöjligt att framkalla ett missfall, men om kvinnan skulle få ett missfall får ofta terapeuten skulden, det är anledningen till att zonterapi inte rekommenderas till gravida. Går man på en penicillinkur, antibiotikakur eller dylikt så är det bättre att vänta med att gå på zonterapi tills den är klar, då penicillinet och antibiotikan tar ut zonterapibehandlingens effekt.

Investera i Din hälsa och förebygg ohälsa genom välgörande zonterapibehandlingar!

 © 2015 Helhetsterapeuten ZT3D AB Besöksadress: Mariebergsgatan 20a 731 34 Köping Foto: Thomas Ljungqvist Web: NyWeb