DSC 8919 mindreZonterapi - en av naturens alla läkande krafter...

I foten finns hela kroppen representerad, liksom i övriga delar av kroppen, och den är ett fantastiskt redskap för att finna obalanser och återställa hälsan i kropp och själ. Foten består av 26 olika ben, 100 ligament, 20 muskler, en mängd olika blodkärl och ett enormt komplex av nervtrådar som förbinder foten med övriga kroppen. Fötterna är en spegelbild av kroppen och kan avslöja mycket för en reflexolog, den är som en karta och dess olika tecken kan avslöja en hel del. Genom att noga söka igenom hela fotens zonsystem, observera var förhårdnader finns, hur tår och naglar ser ut och en del övrigt kan man konstatera var olika obalanser finns. När man vid behandling känner smärta på en punkt eller zon, så visar det på en obalans i motsvarande organ eller kroppsdel. Energin är blockerad och obalans i energisystemet uppstår.

Zonterapi höjer "den inre elden" och hjälper kroppen att läka ut kroniska åkommor i form av smärta och inflammationer. Det gör att man ofta kommer in i en kort förstförsämringsperiod, undertryckta och dämpade symtom akutiseras tillfälligt innan de börjar dra sig tillbaka. Detta är mycket viktigt att känna till för att man inte ska få en felaktig uppfattning att man blir dålig av behandlingen. Kroppen är självläkande och går alltid mot Homeostas eller jämvikt, och när den får den stimulans som den behöver, går den så långt som det är möjligt i det enskilda fallet mot hälsa, vilket för kroppen är det normala tillståndet. Organismen läker och helar sig själv med hjälp av naturens krafter, läkarens uppgift är bara att understödja naturen i sin strävan att läka och hela. Hälsa är kroppens normala tillstånd.

Vi skiljer på två typer av smärta. Den synliga medvetna smärtan som gör sig påmind både i rörelse och i vila. Den har ofta sitt ursprung från våra inre organ men manifesterar sig utåt som en varningssignal. Precis som en bil när det tänds en varningslampa på instrumentpanelen när någonting är fel på motor eller elektronik. Skillnaden är bara den att bilen lämnas in på verkstad för att åtgärda felet så att lampan släcks, medan den traditionella medicinen symboliskt stannar bilen och klipper av signallampan (smärtstillande, kortison cellgifter osv.) och kör vidare som inget hänt. Detta är den kortsiktiga lösningen som tyvärr kan leda till värre haverier längre fram på livets väg.

Den andra smärtan som reflexologer arbetar med är dold för oss eftersom den är omedveten i vår dagsmedvetenhet. Vi kallar den för lagrad energi eller potentiell energi som kan användas till ett läkningsarbete. Utgångspunkten är att en aktuell kroppsdel (muskel organ etc.) sänder ut en signal (en retning) vid en funktionsstörning som via det autonoma lagrar in smärta i motsvarande del i de reflexologiska systemen som en investering. När reflexologen tar fram smärtan i dagen genom sin massage omvandlas lägesenergin till rörelseenergi som sänds tillbaks där den kommer ifrån och ger ett energitillskott till aktuell kroppsdel. Observera alltså att smärta och värk från inflammationer är mycket potentiella energikällor att använda sig av vid ett läkningsarbete!

Det finns mycket dokumentation om dess suveränitet vid läkning av såväl fysiska som mentala och emotionala problem. De klienter vi får kommer ofta från den vanliga sjukvården (skolmedicinen) med diagnosen "det här får du lära dig leva med". Dessa människor blir oftast bra, oavsett om de tror på metoden eller inte. Zonterapi används även på djur med goda resultat, vilket gör att den tro som bland vissa finns att zonterapi bygger på begreppet placebo faller direkt. Vanliga åkommor som den kan ge bot eller lindring mot är bl.a. allergier, tandlossning, oro och depressioner, mag- och tarmbesvär, låg ämnesomsättning, huvudvärk, matsmältnings- och gallbesvär, ryggvärk och mycket annat. Det som zonterapin jobbar allra mest effektiv mot är kroniska inflammationer. När de läker ut så tar de i förlängningen även bort smärta och värk. Även vid infektioner av olika slag har zonterapi visat sig vara ganska effektivt.

Zonterapi förbättrar cirkulationen av blod, lymfa och livskraftsenergi. När blodomloppet eller lymfan inte fungerar optimalt har det syresatta blodet, näringsämnena och de vita blodkropparna svårt att nå fram överallt i foten och bekämpa infektioner, virus och bakterier samt att förmågan att avlägsna gifter och avfallsprodukter minskar. Stress och spänningar som nuförtiden hör till hör till en stor del av orsaken till olika sjukdomstillstånd minskar oftast kraftigt då zonterapin är en väldigt avstressande och avslappande terapi. Det är inte alls ovanligt att man somnar under behandlingarna då ett tillstånd av djup avslappning infaller.

Vi i västvärlden är de som konsumerar mest läkemedel och de som har flest kroniska sjukdomar, med allt lidande som det för med sig – kroppsligt, känslomässigt och själsligt. För att uppnå genuin hälsa måste man se till helheten, finna och lösa orsaken till problemen annars är risken stor att de kommer tillbaka i form av samma eller nya symtom av olika slag. Det är därför viktigt att inte försöka bromsa kroppens naturliga läkningsprocesser med snabba tillfälliga symtomlösningar med piller av olika slag. Kroppen är mycket vis och finner hela tiden nya vägar i sin strävan att läka och hela sig själv, när vi dämpar ett symtom på ett ställe, kommer så småningom nya symtom uppstå på andra ställen. Det som händer när man intar smärtstillande piller är att man stänger av kroppens naturliga signalsystem, problemet finns fortfarande kvar men känns inte, symboliskt när en varningslampa på bilens instrumentbräda börjar lysa så tejpar man för den och kör vidare som om ingenting hade hänt. Detta kan och leder ofta till att kroniska åkommor får fotfäste och slår rot i kroppen, ofta med ny smärta och värk som symtom.

 © 2015 Helhetsterapeuten ZT3D AB Besöksadress: Mariebergsgatan 20a 731 34 Köping Foto: Thomas Ljungqvist Web: NyWeb