Strykningsterapi – livskraftsbehandling

Det är en terapi som också är utvecklad av Henrik Hellberg, denna gång tillsammans med hans fru Lena Hellberg. Den jobbar lite mer på det bioenergetiska planet för att höja upp grundenergin i kroppen och används ofta de första inledande behandlingarna innan man övergår till zonterapi. Sitter man "fast i livet" och inte kommer vidare, känner sig allmänt svag och nere så är strykningsterapin suverän. Den gör ofta att man kommer vidare och tar tag i sin vardag. Den jobbar främst på det emotionala planet och löser ofta upp gamla blockeringar.

Vid kraftig medicinering, låg vitalitet, dålig kondition, oklara diagnoser, när det emotionella ligger i förgrunden m.fl. orsaker så är strykningsterapi mycket verkningsfullt och svarar snabbt med fina resultat. Den upplevs ofta som en mycket skön och avslappnande terapi och ger inga förstförsämringar som exempelvis zonterapi kan ge.

Man jobbar i denna terapi med flera olika tekniker, huvudterapin är fjäderlätta strykningar längs de olika meridianerna på fot och underben. Detta för att få igång kroppens livskraftsenergi och få den att flyta jämnt och välbalanserat. Genom att öka energin i kropp och själ så löser man ofta upp gamla kroniska åkommor där man suttit fast länge och stagnationer har bildats.

Läs gärna Henriks egen artikel om Strykningsterapi.

Pris per behandling, cirka 1 timme 550: -

Första besöket som tar lite längre tid 650: -

 © 2015 Helhetsterapeuten ZT3D AB Besöksadress: Mariebergsgatan 20a 731 34 Köping Foto: Thomas Ljungqvist Web: NyWeb