Reiki Healing

Vad är Reiki Healing?
Reiki är en gammal Japansk metod för helande och är en harmonisk, balanserande, högfrekvent livsenergi som allt och alla består av, med mycket gynnsamma läkande egenskaper.
Rei är Universums harmoni - den perfekta balansen.
Ki är livsenergi - utan Ki kan Du inte leva.

Kan Reiki skada?
Reiki kan aldrig skada eftersom det är den perfekta harmonin. Mår Du dåligt efter en behandling så beror det inte på Reiki utan på att Du har obalanser i Din kropp som börjar rättas till och det Du känner av, fortsätt då med fler behandlingar. Det är den s.k. förstförsämringsprincipen, gamla krämpor blir som nya för en kort period för att läka ut alltr eftersom.

Hur fungerar Reiki?
Kroppen tar upp Ki genom den eteriska kroppen via chakrasystemet som står i förbindelse med de endokrina körtlarna och nervsystemet.
Reiki helar orsaken till sjukdomen därför att Reiki startar upp Din egen kropps läkande förmåga. Du kan skynda på läkandet genom att ta bättre hand om Dig själv på alla plan och få Reiki behandling cirka två gånger per vecka.

Vad handlar Reiki om?
Reiki bygger på de fem levnadsprinciperna:

Idag ska jag släppa all oro
Idag ska jag släppa all ilska
Idag är jag fylld av tacksamhet
Idag ger jag mig hän i mitt arbete
Idag ska jag vara vänlig mot alla

Distansbehandling med Reiki

Man kan även behandla på distans med Reiki, det vill säga klienten behöver inte vara i direkt fysisk kontakt med den som utför healingen.

Hur är det då möjligt att kunna behandla någon på distans? Frågan är väl berättigad och många undrar över detta och vissa är även mycket skeptiska till det.
Här är en kort liten förklaring till det hela.

Vår Universella Livskraft Qi, finns överallt och genomströmmar allt.
Vad innebär då detta? Jo det innebär att vi alla är sammanlänkade genom detta "nät av energi", det finns med andra ord ingen separation mellan någonting.
Denna "energiledning" eller vad man vill kalla den möjliggör att vi alla kan nyttja den för att komma i kontakt med och skicka, styra energi till andra (människor, djur, saker, platser osv..).
Den är alltså själva förutsättningen för att detta ska kunna vara möjligt.

När man jobbar med Reiki på distans gör man enligt följande.
Först ber man om ett högsta bästa helande för personen i fråga (som man alltid gör).
Därefter "ringer man upp till Universum" med en specifik Reiki symbol som skapar själva kontakten med Universum.
Efter det använder många olika Reiki symboler för att förstärka energierna i det kommande arbetet man ska utföra, jag använder dem alltid och upplever då att energierna blir betydligt kraftfullare. Hela jag fylls upp av energierna och vibrerar med högre frekvenser.

Därefter scannar jag av personens energisystem med mina händer. Då känner jag in var det finns energi obalanser och svagheter, jag ser även olika färger rent visuellt i mitt inre och får då ytterligare information om var det finns obalanser i personens energisystem.
Det händer även att jag känner personens symtom i min egen kropp.
Jag börjar därefter att hela de ställen där det finns olika obalanser/svagheter i energisystemet med mina händer. Jag får även ibland upp olika budskap från den personens själ eller från andra källor, vilka är viktiga att ta hänsyn till för att kunna ge bästa möjliga behandling.

Efter en stunds behandling blir energierna sakta kraftfullare och mer balanserade, färgerna rent visuellt blir renare och lyser starkare. Jag känner hur energierna trycker händerna från varandra, ungefär som en magnet där händerna är pluspol och energin jag helar minuspol, en energi som växer sig mer kraftfull för varje sekund...
Efter cirka en kvart är oftast energierna stärkta och mer balanserade och då kan jag avsluta arbetet genom att tacka Universum för healingen och stänga ned kontakten.

Vad är Reiki bra för?
Höjer Oxytocinet i kroppen - vilket ger välbefinnande
Sänker stressnivån
Ger smärtlindring - därav bättre sömn
Fyller på uttömda energiförråd
Minskar risken för hjärt- och kärlsjukdomar
Stärker immunförsvaret
Sänker blodtrycket

Tänk på att Allt Du riktar energi till blir förstärkt, alltså Allt Du tänker på - drar Du till Dig och får du uppleva i vardagen.

Reiki är en livsstil - en mycket god sådan!

Kunskap för livet!

Reiki är godkänd som rehabiliterande friskvård av Skatteverket. Det innebär att om du har "friskvårdspeng" på jobbet kan du använda den till Reikibehandlingar. För dig som är arbetsgivare innebär det att Reikibehandlingarna är avdragsgilla på samma sätt som exempelvis massage.

Din investering: 550:- per behandling.

 © 2015 Helhetsterapeuten ZT3D AB Besöksadress: Mariebergsgatan 20a 731 34 Köping Foto: Thomas Ljungqvist Web: NyWeb