Livskraftsvatten

Jag har valt att kalla detta vatten så då det är en kombination av flera olika saker som tillsammans ger ett fantastiskt gott vatten samt ger mycket positiv inverkan på hälsan. I alla mina behandlingar får klienten dricka detta vatten efteråt, gör man det även före så ger det ännu bättre effekt.

Först och främst är det renat i en vattenrenare för att avlägsna tungmetaller, läkemedelsrester och andra gifter som ofta finns i allt kranvatten. En vattenrenare är en bra investering att göra för en bättre hälsa.

Vattnet magnetiserar jag sedan på en magnetplatta som glaset står på. Det är mycket välgörande för hälsan. När man tillför ett magnetfält till vatten så struktureras vattnets molekyler i en mer bestämd ordning. Kroppens celler får då bättre möjligheter att inta näring genom de vattenbaserade vätskorna i vävnaderna så de enklare kan göra sig av med avfallsprodukterna. Cellerna i din kropp kommer då fungera bättre. Magnetiserat vatten har en mycket positiv och välgörande effekt på allt biologiskt liv.

Det får samma effekt som naturligt källvatten som är naturligt magnetiserat av jordens magnetfält. Det vatten vi dricker som kommer ur kranen till oss genom vattenledningsrör har "elektronskador", detta beror på att det frigjorts elektroner vid friktionen mellan vattnet och rören som har blivit utsatta för växelströmsfält. Det vattnet innehåller också en del kemikalier, bl.a. klor-föroreningar, fluor, läkemedelsrester och annat.

När vi gick i skolan fick vi lära oss att hemoglobinet i de röda blodkropparna tar upp syre i lungorna och lämnar av det till kroppens olika vävnader. Det är sant men det finns även en faktor till, vattnet i vårt blod. En insjö t.ex. kan innehålla syrerikt eller syrefattigt vatten, samma sak gäller vattnet i vårt blod. När vi har normal kroppstemperatur är cirka 50 % av vattenmolekylerna i blodet sammanbundna och blir till stora klumpar s.k. clusters. Om blodcirkulationen är tillräckligt kraftig när den passerar ett tillräckligt starkt magnetfält så faller dessa clusters samman och antalet fria vattenmolekyler kan i stort sett fördubblas.

Vi får i och med detta snabbare kemiska processer i kroppen, slaggprodukter rensas ut snabbare och tillförseln av näring och syre ökar. Att blodet blivit syrerikare kan sedan konstateras av läkare som genomlyser ett finger med en apparat.

Vad mer kan man uppnå för positiva saker med att dricka magnetiserat vatten?

När cellerna fungerar mer aktivt får vi en ökad energi, återhämtningen sker snabbare, lindring av olika muskelsmärtor pga. den ökade energin från den förhöjda cellfunktionen. Förbättrad blodcirkulation, hjärtat behöver inte arbeta lika hårt vilket leder till normalisering av blodtrycket. En bättre munhygien då vi får minskad beläggning på tänderna. Mindre tarmbesvär samt att förstoppning och diarré tenderar att minska. Det påskyndar även återhämtningseffekten efter fysisk ansträngning i positiv riktning.

TC Energy Design

Glaset att dricka ur kommer från företaget TC Energy Design, det är ett mycket speciellt glas med vacker form och unik design. Vattnet blir vitaliserat i glaset och höjer kvaliteten på vattnet. Många mätningar och testningar har visat att det biologiska värdet höjs avsevärt genom den unika designen och flower of life symbolen i botten av glaset.

Ingår utan extra kostnad i samtliga behandlingar.

 © 2015 Helhetsterapeuten ZT3D AB Besöksadress: Mariebergsgatan 20a 731 34 Köping Foto: Thomas Ljungqvist Web: NyWeb