HLT - bäckenkorrigering via fötterna

Detta är en helt ny terapi som är framtagen av min lärare Henrik Helberg. Han har arbetat en del med Lock Foot Syndrom men var aldrig riktigt nöjd med den och de resultat den gav så han började fundera vidare för att hitta ett bättre sätt. Nya tankegångar och experiment började ta fart...

Han fann också en ny metod med besked, efter att ha studerat anatomikartor över foten och dess uppbyggnad med senor, ledband, ligament, muskler och skelett så började han experimentera med olika sätt att korrigera bäckenet via foten. Han fann då ut att de två djupaste ligamenten i foten, de som går mellan hälen och fotens grundleder, har en grundläggande inverkan på bäckenets position. Genom att arbeta med dessa två ligament med Ortobionomi upptäckte han att bäckenet rätade upp sig så människor med benlängdsskillnad blev lika långa efter behandling.
HLT hade sett dagens ljus... Namnet står för Hellbergs ligament teori.

Denna behandling ger inte bara inverkan på bäckenet...
När låsningar i rörelseapparaten öppnas upp frigörs blockerad energi så man ofta upplever en väldig lättnad i hela kroppen.

Denna behandling ger verkan både på det fysiologiska och själsliga då själens punkt ligger mitt i området som behandlas...

HLT arbetar jag med vid övrig Ortobionomi behandling samt även innan zonterapi ibland.

Enbart HLT behandling 300:-

 © 2015 Helhetsterapeuten ZT3D AB Besöksadress: Mariebergsgatan 20a 731 34 Köping Foto: Thomas Ljungqvist Web: NyWeb