3D Zonterapi

Detta är den nya formen av zonterapi som min huvudlärare Henrik Hellberg under 12 års HenrikHellbergforskningsarbete tagit fram. Den bygger på principen att fotens reflexologiska uppbyggnad motsvarar ett tidigt fosterstadium. Lägger man ihop båda fotsulorna får man en helhetsbild av kroppen. Den tredimensionella zonterapin arbetar efter ett strukturellt tänkande där fotens olika vävnader alltid har sin motsvarighet i kroppens strukturer. Fotens muskler motsvarar kroppens muskler, fotens skelett motsvarar kroppens skelett och leder osv...
Vissa zoner är ändrade och ligger inte på samma ställe som i den klassiska, de har nu fått sin rätta plats där de motsvarar rätt organ/kroppsdel. Efter 3 världskongresser i reflexologi är den nu internationellt erkänd och således den naturliga fotsättningen på den klassiska.

Vidare så använder vi oss av den omvända handgreppstekniken vilket innebär att vi jobbar med fingrarna och använder tummarna som mothåll. Det ger ett stabilare grepp och ökad effektivitet då fler olika tekniker kan användas. Tumskador som var väldigt vanliga i den gamla klassiska zonterapin har nu eliminerats helt med denna nya omvända handgreppsteknik. Vi använder oss mycket sällan av s.k. zonpinnar, då sådan behandling kan vara mycket smärtsam, olika vävnader i foten kan även lätt tryckas sönder om terapeuten utöver för kraftigt tryck.

Den gamla klassiska zonterapin bygger på att man ser fotens zonsystem i ett enda plan, eller i en dimension. Alla organ och övriga kroppsdelar ligger där placerade i samma plan i foten. Studerar man människan så ligger ju inte allting i ett enda plan, alla vävnader har sin bestämda plats i kroppens strukturella uppbyggnad. Detta gjorde att Henrik hade ett kritiskt tänkande till den klassiska zonterapin, vissa zoner svarade inte heller med smärta där de skulle göra det enligt deras zonkarta.

Länk till Henriks egen artikel om zonterapibehandling

Pris per behandling, cirka 1 timme 550: -

Första besöket som tar mellan 1,5 - 2tim 850: -

 © 2015 Helhetsterapeuten ZT3D AB Besöksadress: Mariebergsgatan 20a 731 34 Köping Foto: Thomas Ljungqvist Web: NyWeb