Välkommen till Helhetsterapeuten!

Integritetspolicy- GDPR

Senast uppdaterad 2018-05-24

Inledning

Helhetsterapeuten ZT3D AB värnar om din integritet. Här förklarar vi hur vi hanterar dina uppgifter enligt aktuell lagstiftning. Det är viktigt att du tar del av denna information för att förstå hur vi behandlar dina uppgfiter för att du ska känna dig trygg. Har du några frågor är du varmt välkommen att kontakta oss.

Ansvarig för personuppgifterna

Helhetsterapeuten ZT3D AB, Org.Nr: 556692-0277, Mariebergsgatan 20a, 731 34 Köping, är ansvarig för behandling av kunders personuppgifter.

Personuppgifter vi behandlar

* Namn

* Adress

* Personnummer

* Telefonnummer, hem, arbete, mobil

Ändamål för behandling av pesonuppgifter

Vi behandlar uppgifterna för att kunna föra lagstadgad journal på våra klienter.

Lagringsperiod

Vi lagrar uppgifterna så länge klienten är aktiv hos oss. En kund räknas som inaktiv efter 36 månader av utebliven behandling. Önskar du få dina uppgifter borttagna kontakta oss.

Andra parter som får tillgång till uppgifterna

Helhetsterapeuten ZT3D AB säljer ej dina uppgifter vidare till tredje part.

Vi skyddar dina uppgifter

Genom att vi inte har någon internetuppkoppling säkerställs att dina uppgifter skyddas och inte kan nås.

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Du har rätt att begära radering eller begränsning av dina personuppgifter.

Ändring av denna integritetspolicy

Helhetsterapeuten ZT3D AB förbehåller sig rätten att ändra i denna integritetspolicy. Du ser enkelt när policyn uppdaterades högst upp i denna text.

Kontaktuppgifter

Helhetsterapeuten ZT3D AB

Mariebergsgatan 20a

731 34 Köping

Tfn. 070-670 98 91

Har Du problem med Din hälsa och söker naturliga vägar att frisk och välmående?

Vad beror det på att vissa människor sällan eller aldrig blir sjuka? Varför drabbas andra betydligt oftare av olika åkommor?
Det finns alltid naturliga orsaker till att kropp och själ sviktar.
Vi jobbar med att bygga naturlig hälsa från grunden.
Vår målsättning är att försöka hitta och lösa upp orsakerna till obalanserna i Din kropp, vilket är en förutsättning för att kunna skapa genuin hälsa i kropp och själ.
Detta leder även ofta till en ökad medvetenhet hos våra klienter.
Man får en ökad förståelse för hur kropp och själ fungerar, att allting hänger ihop i en helhet och att tillfälliga symtomlösningar med läkemedel inte ger någon hållbar hälsa. Det ger en ökad visdom om livet och naturen, hur man med ofta ganska enkla medel kan (åter)skapa och hålla sig pigg och frisk oavsett ålder.

Våra behandlingsmetoder har sina rötter i den uråldiga läkekonsten sedan tidernas begynnelse många tusen år tillbaka i tiden, anpassade till dagens moderna människa. Gedigen läkekonst med livskraftshöjande terapier och behandlingsmetoder som bygger på verklighetsbaserad erfarenhet!
Det handlar om självläkningens princip, att hjälpa kropp och själ enkelt och naturligt att läka sig själv på det sätt som naturen en gång själv tänkt sig det hela.
Terapierna har en mycket läkande och helande effekt samt är mycket avstressande, man känner ofta ett stort lugn och inre frid inom sig, både under och efter en behandling. För att få bästa möjliga effekt och resultat så kombineras ofta olika behandlingar, exempelvis inledande behandling med ortobionomi och därefter gå vidare med zonterapi.

Här på Helhetsterapeuten erbjuder vi individanpassade behandlingar vid olika sorters hälsoproblem, friskvårdsbehandlingar i förebyggande syfte, eller kanske vill Du bara unna Dig en stunds skön avkoppling för kropp och själ.
Läs gärna vidare på hemsidan för att få lite mer och djupare information om de olika behandlingarna och vad du kan få hjälp med.

Var rädd om Din hälsa, den är det viktigaste Du har i livet!

Börja Ditt nya hälsosamma liv hos Helhetsterapeuten!

Varmt välkommen!

 © 2015 Helhetsterapeuten ZT3D AB Besöksadress: Mariebergsgatan 20a 731 34 Köping Foto: Thomas Ljungqvist Web: NyWeb